کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران کارخانه نساجی بروجرد

به دنبال عدم تحقق وعده های مسئولین در خصوص بازگشت به کار کارگران اخراجی نساجی بروجرد روز پنجشنبه 12 بهمن ماه بار دیگر کارگران این کارخانه تولیدی دست به تجمع زدند.

به گفته نماینده کارگران معترض،در این واحد نساجی بیش از هزار کارگر مشغول به کار هستند که از این میان حدود ۲۵ نفر با سوابق ۱۸ تا ۲۵ سال اجازه ورود به محل کار خود را ندارند.وی همچنین می افزاید:کارگران خواهان مشخص شدن وضعیت پرداخت مطالبات عقب‌افتاده و بازگشت به کار کارگران اخراج شده هستند؛اما تا این لحظه از جانب مدیریت کارخانه و مسئولان شهرستان پاسخ مشخصی به این خواسته‌ داده نشده است.کارگران نساجی بروجرد نگران هستند که روند اخراج کارگران ادامه پیدا کند و شاهد اخراج بقیه کارگران قراردادی در روز‌های آینده باشند.