کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران کارخانه نخ پارسیلون

کارگران کارخانه تعطیل شده نخ پارسیلون در خرم آباد روز شنبه 11 تیر ماه برای چندمین بار با خواست بازگشایی کارخانه و بازگشت به سرکارهای خود در مقابل درب این کارخانه دست به تجمع زدند.

به گفته نماینده کارگران معترض، این واحد اوایل دهه ۸۰در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به یک سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار شد اما شرایط به یکباره تغییر کرد و کارفرما به بهانه های مختلف تولید را با ۵۳۰ کارگر در دی ماه سال ۹۴ متوقف کرد. وی همچنین می افزاید، آن زمان با افزایش مشکلات، مالکیت کارخانه پارسیلون بابت بدهی به طلبکاران این شرکت که در میان آن‌ها چند بانک نیز هستند، واگذار شد و از آن موقع تاکنون این چند بانک هیچ اقدامی برای بازگشایی کارخانه انجام نداده‌اند.