کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران کارخانه سیمان آباده

کارگران کارخانه سیمان آباده واقع در استان فارس روز یکشنبه ۲۷ فروردین ماه در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه معوقات مزدی خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

از قرار معلوم، معوقات مزدی کارگران سیمان آباده به حدود هشت ماه رسیده است، این در حالیست که تولید در کارخانه فعال بوده و مدیرعامل این کارخانه اواخر سال گذشته وعده داده بود به معوقات مزدی کارگران افزوده نخواهد شد. همچنین اخیرا دفترچه بیمه تامین اجتماعی این کارگران به دلیل عدم پرداخت حق بیمه آنها، فاقد اعتبار شده است.