کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران کارخانه داروگر تهران

گروهی از کارگران کارخانه داروگر تهران روز شنبه 21 خرداد ماه در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود در محوطه کارخانه دست به تجمع زدند.
تجمع کنندگان که بیش از 250 نفر بودند سه ماه است که هیچ دستمزدی دریافت نکرده ا ند. علاوه بر این کارگران واحد بسته‌بندی که یک مجموعه مجزا است؛ مطالبات خود را از ابتدای اسفند ماه سال گذشته تاکنون دریافت نکرده‌اند. طبق اظهارات کارگران معترض، جدا از مسئله به تاخیر افتادن چندین ماهه دستمزد کارگران، از ابتدای سال جاری تولید در این پ واحد متوقف شده و کارگران کاری برای انجام ندارند.