کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

اعتراض کارگران چند شهرک صنعتی مهاباد

گزارشات دریافت شده در روز جمعه 20 بهمن ماه حاکی از آن است که شماری از کارگران کارگاه‌های مبل‌سازی حریر، سی‌کلاس و کاپریس با مالکیت رحیم الهی و شرکت لنو به مالکیت آرمان صفایی بیست روز است که حقوق‌شان پرداخت نشده است.

این در حالی است که غالب این کارگران از خدمات بیمه و ایمنی کار بی‌بهره هستند و بخاطر کار مستمر زیاد و بدون استراحت غالبشان دچار بحران‌های سلامتی مانند آرتروز شده‌اند.رحیم الهی زد و بندهای زیادی با فرمانداری مهاباد و نهادهای امنیتی دارد و مروج سلفی‌گری در بین کارگران ستمکش با پشتیبانی نهادهای امنیتی است.کارگران این کارگاه‌ها که غالبا جوان‌های زیر 30 سال بومی هستند.این کارگران که با حداقل حقوق باید روزانه ده ساعت سرپا باشند،از ابتدایی‌ترین حقوق کارگری و انسانی سلب شده‌اند و در فصول پاییز و زمستان مجبور به اضافه کار اجباری هستند.آنها همچنین در صورت هرگونه اعتراض نیز به راحتی از کار اخراج می‌شوند و نهادهای بوروکراتیک ضد کارگر جمهوری اسلامی مانند اداره ی کار نیز جوابگوی آن‌ها در صورت اخراج از کار نخواهد بود.شایان ذکر است که تعدادی از این کارگران،کودک کار هستند و از دسترسی به خدمات آموزشی محروم میباشند.سایر کارگران نیز تنها نان‌آور خانواده و مجبور به پرداخت اجاره ‌خانه و سایر هزینه‌‌های درمانی، رفت و آمد و… هستند که به عنوان خدمات اجتماعی باید به عهده‌ی دولت و کارفرما باشند.