کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران چندین واحد صنفی در تهران

 

کارگران تعدادی از واحدهای خدماتی، تولیدی و پوشاک در استان تهران روز چهاشنبه 17 اسنفد ماه ضمن اعتراض به عدم پرداخت به موقع حقوق هایشان، از پرداخت نشدن عیدی پایان سال خود خبر دادند.

به گفته برخی از این کارگران،” سنت پرداخت عیدی در محل کار آنها اصلا به رسمیت شناخته نمی‌ شود و اگر کارفرما دلش بخواهد دو یا سه میلیون تومان در آخرین روزها به حسابشان می‌ ریزد؛ این در حالیست که حقوق‌ ها هم معمولاً به موقع پرداخت نمی‌شود.” لازم به ذکر است که اعتراضات کارگران برای دریافت عیدی پایان سال درحالی روبه افزایش است که پرداخت عیدی پایان سال به تمام کارگران مشمول قانون کار حداقل به اندازه‌ دو پایه حقوق کارگری، الزام قانون است.