کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران پیمانی نیروگاه رامین اهواز

روز شنبه 12 مهر ماه شماری از کارگران پیمانی نیروگاه رامین اهواز در اعتراض به فروش سهام این نیروگاه نبود امنیت شغلی دست به تجمع زدند.

کارگران پیمانی نیروگاه رامین اهواز، نسبت به تصمیم دولت برای واگذاری سهام این مجموعه نیروگاهی به بخش خصوصی اعتراض دارند. آنها می گویند: مسئولان قبل واگذاری، امنیت شغلی کارگران پیمانی را تضمین کنند. گفتنی است قرار است به زودی ۴۹ درصد از سهام نیروگاه رامین در بورس عرضه شود.  کارگران که تعداد آنها 950 نفر می باشد می گویند با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی امنیت شغلی آنها به خطر خواهد افتاد.