کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

اعتراض کارگران پیمانکاری شهرداری ایلام

شماری از کارگران پیمانکاری شهرداری ایلام که معوقات مزدی دارند، روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت با برپایی تجمعی خواستار توجه مسئولان به موضوع معوقات خود شدند.

کارگران با بیان اینکه بیش از دو ماه معوقات مزدی طلبکارند و نگرانند این بدهی‌ها برای ماه‌های آینده افزوده شود، افزودند: هنوز راه‌حل مناسبی از سوی مسئولان شهری برای حل این مشکل ارائه نشده است. آنها همچنین افزودند طی دو ماه گذشته برای پیگیری مطالبات صنفی خود مقابل چند نهاد دولتی و غیردولتی تجمع کرده‌اند اما تاکنون هیچ مقام مسئولی پاسخگوی آنها نبوده است.