کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران پیمانکاری ارکان ثالث نفت آبادان

اعتراض کارگران پیمانکاری ارکان ثالث نفت آبادان 2

کارگران پیمانکاری شرکت نفت آبادان روز یکشنبه 7 فروردین ماه، در اعتراض به عدم امنیت شغلی و نبود قرارداهای دائمی در محیط کارشان اقدام به تجمع کردند.

کارگران معترض تاکید کردند، حذف شرکت‌های پیمانکاری؛ مهم‌ترین خواسته کارگران پیمانکاری نفت آبادان است. بنابر گزارش، تأمین امنیت شغلی با حذف شرکتهای تامین نیرو، همچنان از مطالبات اصلی کارگران ارکان ثالث نفت آبادان است. به گفته این کارگران، با شرایطی که در حال حاضر برخی پیمانکاران در صنعت نفت و به ویژه در پالایشگاه‌ها ایجاد کرده‌اند جدا از نارضایتی کارگران از شرایط نامناسب شغلی، ادامه کار آن‌ها در صنعت نفت وپتروشیمی به زیان سرمایه ملی است. قابل ذکر است، تعداد کل کارگران ارکان ثالث شاغل در پالایشگاه آبادان که قرارداد آن‌ها مستمر است حدود ۴۵۰۰نفر است و در سطح کل وزارتخانه نفت ۱۱۰هزار نفر شاغل هستند که همگی منتظر راهکار دولت برای خروج از بحران امنیت شغلی با حذف شرکت‌های پیمانکاری هستند.