کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران پیمانکاری آبفای رودبار از معوقات ۶ ماهه

اعتراض کارگران پیمانکاری آبفای رودبار از معوقات ۶ ماهه

کارگران شبکه آبرسانی و انشعابات آب و فاضلاب رودبار که زیر نظر پیمانکار تامین نیرو مشغول کارند،نسبت به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود اعتراض کردند.

کارگران پیمانکاری آبفای رودبار که تعطیلات نوروز را بدون دریافت هشت ماه حقوق گذشته‌شان سپری کرده بودند،می‌گویند در حالی در سیزدهمین روز از فروردین ماه دو ماه حقوق‌شان پرداخت شد که سفره هایشان در ایام نوروز بیشتر از همیشه خالی بود.این کارگران گفته‌اند:علی رغم وعده‌ی کارفرما مبنی بر پرداخت  بخشی از مطالبات تا پایان اسفند سال گذشته تا روز ۱۳ فروردین ماه،هنوز تکلیف هشت ماه دستمزد معوقه کارگران مشخص نشده بود.کارگران پیمانکاری آبفای رودبار میگویند:پرداخت معوقات حقوقی شان برای تامین معاش در شرایط اقتصادی کنونی ضروری است.