کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران پگاه تهران

کارگران کارخانه پگاه تهران روز سه شنبه ۱۸ آبان ماه با خواست اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در این واحد تولیدی اقدام به برگزاری تجمع کردند.

طبق اظهارات کارگران این واحد تولیدی؛ مسکوت ماندن اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای عده‌ای از کارگران این کارخانه باعث شده که درآمد آن‌ها در حد و اندازه حداقل‌های قانونی باقی بماند. به گفته یکی از کارگران اگر این طرح برای همه کارگران اجرا شود همه امکان ارتقای شغلی پیدا خواهند کرد و از حقوق و مزایای بهتری برخوردار خواهند شد.

پست های مرتبط این دسته

آغاز اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه های مختلف

komalah

پیوستن کارگران “لوله سازی اهواز” به اعتراضات سراسری

komalah

پیوستن کارگران هفت تپه به اعتصابات و تجمعات مردمی

komalah

تداوم خیزش سراسری مردم ایران

komalah

تداوم اعتراضات مردمی در ایران

komalah

اعتصاب‌ سراسری دانشجویان و استادان ایران

komalah