کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران پنبه پاک کنی استان گلستان

شماری از کارگران خارخانه های پنبه پاک کنی در استان گلستان روز یکشنبه  3 مهر ماه در اعتراض به اخراج خود و سایر همکارانشان دست به تجمع زدند.

بسیاری از واحد‌های پنبه پاک کنی در استان گلستان طی سالهای گذشته به دلیل واردات بی‌رویه، قیمت پایین خرید و افزایش هزینه تولید، یا تعطیل شده‌اند یا با حداکثر یک سوم ظرفیت نیروی انسانی و تولید فعالیت می‌کنند.  کارگران معترض می گویند اکثر کارخانجات پنبه پاک کنی در استان گلستان به دلیل ناکاآمدی مدیریت، با بیش از ۳۵ سال قدمت فرسوده شده اند.

پست های مرتبط این دسته

تجمع دانشجویان در شهر های مختلف

-

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-

تجمع  اعتراضی پرستاران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-

زخمی شدن 8کارگر در یزد

-

فراخوان برای پیوستن به اعتراض و اعتصاب روزهای آینده

-

درخواست لغو احکام انضباطی دانشجویان معترض دانشگاه گیلان

-