کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران پنبه پاک کنی استان گلستان

شماری از کارگران خارخانه های پنبه پاک کنی در استان گلستان روز یکشنبه  3 مهر ماه در اعتراض به اخراج خود و سایر همکارانشان دست به تجمع زدند.

بسیاری از واحد‌های پنبه پاک کنی در استان گلستان طی سالهای گذشته به دلیل واردات بی‌رویه، قیمت پایین خرید و افزایش هزینه تولید، یا تعطیل شده‌اند یا با حداکثر یک سوم ظرفیت نیروی انسانی و تولید فعالیت می‌کنند.  کارگران معترض می گویند اکثر کارخانجات پنبه پاک کنی در استان گلستان به دلیل ناکاآمدی مدیریت، با بیش از ۳۵ سال قدمت فرسوده شده اند.