کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران پروژه راهسازی بجستان به فردوس

اعتراض کارگران پروژه راهسازی بجستان به فردوس

کارگران شاغل در پروژه راهسازی «بجستان به فردوس» روز پنجشنبه 31 خرداد ماه، نسبت به ۵ماه معوقات مزدی خود دست به اعتراض زدند.

به گفته کارگران؛ آن‌ها از طریق یک شرکت پیمانکاری در پروژه راهسازی بجستان به فردوس مشغول کار هستند، و مطالباتشان از دی ماه سال گذشته پرداخت نشده است و مسئولان هنوز پاسخی به خواسته‌ی آن‌ها نداده‌اند. کارگران این پروژه عمرانی اغلب از شهرها و روستاهای همجوار در پروژه ساخت راهسازی بجستان به فردوس مشغول کار هستند که به دلیل مطالبات معوقه با مشکلات زیادی مواجه هستند.