کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران پتروشیمی چوار ایلام

شماری از کارگران شرکتی و ساده‌ی پتروشیمی چوار ایلام روز پنجشنبه 13 اردیبهشت ماه در اعتراض به اجرایی نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل علیرغم وعده‌های متعدد تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارگران ساده پتروشیمی چوار ایلام همچنان در انتظار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند.حدود ششصد کارگر این پتروشیمی مدت سه سال است که با قراردادِ «کارگری ساده» مشغول به کارند و دو سال است که مسئولان وعده می‌دهند طرح طبقه‌بندی را برای آنها اجرا کنند، اما هنوز خبری نشده و دستمزدهای آنها پایین است.طبق گفته معترضان:در این دو سال، عیدی، سنوات و مزایای مزدی کارگران نیز به موقع و به میزان مناسب پرداخت نشده است.این در حالی است که برای حدود هفتصد کارگر رسمی و قرارداد معین این پتروشیمی،طرح طبقه‌بندی اجرا شده است و مزایای مزدی خود را به موقع می‌گیرند.