کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران پتروشیمی پتروناد آسیا در بندرماهشهر

اعتراض کارگران پتروشیمی پتروناد آسیا در بندرماهشهر2

روز چهارشنبه 23 اسفندماه، کارگران پتروشیمی پتروناد آسیا در اعتراض به اخراج نیروها در آستانه سال جدید، دومین روز تجمعات اعتراضی را سپری می‌کنند.

کارگران معترض در این تجمع، خواستار “تضمین امنیت شغلی در قالب قرادادهای سالانه به جای قراردادهای ماهانه، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، جلوگیری از رفتارهای تبعیض‌آمیز نیروهای بومی و غیر بومی پروازی، تنظیم و اجرای آیین‌نامه حقوق و دستمزد و رفتار توأم با احترام شدند. گفتنی است، پتروشیمی پتروناد آسیا با تغییرات مدیریتی از شهریورماه سال گذشته وارد حاشیه‌های فراوانی شده و عملکرد مدیران این شرکت باعث نارضایتی شدید کارکنان آن شده است. شایان ذکر است، این شرکت کارگران یک شیفت کاری خود را اخراج کرده که عمده این نیروها بومی شهرستان بوده اند و این اتفاق در سایه سکوت اداره کار منطقه ویژه اقتصادی رخ داده است.