کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران پتروشیمی مسجد سلیمان 

گروهی از کارگران پتروشیمی مسجد سلیمان روز چهارشنبه 19 مراد ماه در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی اقدام به برگزاری تجمع کردند.

به گفته نماینده کارگران معترض، مدیران شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان به دلیل نبستن قراداد کاری با کارگران دست باز در هر نوع رفتاری با کارگران را داشته و هرگونه اعتراض را با اخراج از کار پاسخ می‌دهند. این مدیران همچنین به صورت سلیقه‌ای قوانین را اجرا می‌کنند. بدلیل رانت و حمایت لابی‌های قدرت از آنها هیچ نظارتی بر عملکردهای این مسئولین از سوی وزارت کار و دیگر ارگان‌های بازرسی وجود ندارد. کارگران این وضعیت خود را استثماری نوین خوانده و خواهان رفع آن می باشند.