کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران و کارکنان شهرداری در زاهدان

کارگران و پرسنل رسمی و قراردادی شهرداری زاهدان روز جمعه 18 خردادماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود و بی‌تفاوتی مسئولان به معوقات و مطالباتشان تجمع کردند.

به گفته کارگران 7 ماه است حقوقی دریافت نکرده و در شرایط اسفبار معیشتی قرار دارند.گفتنی است از سال 1387 تاکنون دستمزد سختی کار،سنوات و معوقات کارگران شهرداری زاهدان به آنها پرداخت نشده است.این کارگران از افزایش میزان مطالبات مزدی خود در ماه‌های آینده ابراز نگرانی کردند و گفتند:مشکلات معیشتی و عدم پرداخت مطالبات،مشکلات بسیاری برای خانواده‌های آنهابه وجود آورده است.به گفته این کارگران،علیرغم اینکه مسئولان شهری از وضعیت مطالبات کارگران تحت مسئولیت پیمانکاران باخبرند اما تا این لحظه در خصوص پرداخت مطالبات مزدی کارگران مجموعه شهرداری زاهدان اقدامی صورت نگرفته است.