کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران واحد نگهداری خطوط راه آهن

درخواست کارگران واحد نگهداری از خطوط راه آهن برای دریافت مطالبات

روز پنجشنبه 16 فروردین ماه شماری از کارگران واحد تعمیر و نگهداری خطوط راه آهن نسبت به عدم پیگیری پرداخت به موقع حقوق،بیمه و سایر مطالبات عقب افتاده خود اعتراض کردند.

آن‌ها با بیان اینکه در صورت وقوع هر مشکل و حادثه‌ای مسئولیت آن برعهده کارگران ریلی نیست،میگویند:ماه‌هاست منتظر پرداخت مطالبات معوقه خود در زمینه برخی مزایای عرفی و مناسبتی و همچنین حق لباس و اضافه کاری‌ها هستند.این درحالی است که شرایط اقتصادی سخت است و این تأخیر در پرداخت‌ها و نبود امنیت شغلی بیشتر کارگران را تحت فشار روحی و جسمی قرار می‌دهد.کارگران خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری در مجموعه خطوط ریلی هستند و سالهاست این موضوع را پیگیری می‌کنند اما مسئولان با بی‌توجهی به مطالبات آنان،هنوز هیچ تصمیم جدی برای حذف پیمانکار و تغییر نوع قرارداد کارگران نگرفته‌اند و این موضوع هر روز نگرانی کارگران را بیشتر کرده است.