کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران واحد بازیافت شهرداری کرمانشاه

شماری از کارگران بازیافت شهرداری کرمانشاه روز جمعه 31 فروردین ماه، نسبت به عدم دریافت مطالبات مزدی خود اعتراض کردند.

این کارگران با اشاره به مصوبه شورای شهر برای پرداخت پاداش به کارگران واحد بازیافت، می گویند: چند وقت است که منتظر پرداخت ۳ میلیون پاداش آخر سال هستند که بر اساس مصوبه شورای شهر قرار بود پایان سال ۱۴۰۲ به کارگرانِ واحد بازیافت پرداخت شود. آنها همچنین افزودند که برخی مزایای مناسبتی جدید و قدیمی مثل بن خرید را هنوز دریافت نکرده‌اند و باتوجه به اوضاع نامناسب اقتصادی، بدون شک مدیران شهری می‌دانند که کارگران بویژه واحد بازیافت با دستمزد فعلی قادر به تهیه مواد غذایی نیستند.