کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتراض کارگران نیجریه به افزایش قیمت بنزین

اتحادیه‌های کارگری نیجریه روز دوشنبه ۲۳ خرداد در واکنش به افزایش قیمت بنزین پست به اعتصاب و اعتراض خیابانی زدند.

در بیانیه ایی که توسط این اتحادیه ها منتشر شده، افزایش قیمت‌های کلیدی جنایت خوانده شده و نسبت به اقدام دولت نیجریه که از مذاکره سر باز زده است، انتقادات جدی مطرح شده است، زیرا دولت به تقاضای بازگشت به قیمت بنزین پاسخ نداده بود.  در حال حاضر، میلیون‌ها کارگر تهیدست و پیشه‌ور نیجریه‌ای فقیر برای خروج از منزل به‌منظور امرار معاش روزانه خود دچار مشکل هستند، جامعه در حالت نیمه فلج است و وضعیت بدتر اجتماعی-اقتصادی مسئولان را در برخی ایالتها مجبور کرده است تا دستور دهند کارگران و کارمندان فقط سه بار در هفته به سر کار بیایند. در این بیانیه همچنین آمده است «ما وارد اعتصاب نامحدود خواهیم شد زیرا این وضعیت اسفناک نمی‌تواند برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، قبل از اینکه یک انفجار اجتماعی ناگزیر رخ دهد، مقامات به خودشان بیایند!»