کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران نگهداری راه آهن زاهدان

گروهی از کارگران نگهداری راه‌آهن زاهدان روز یکشنبه نهم اردیبهشت ماه در اعتراض به قراردادهای سه ماهه خود برای چندمین بار اقدام به برگزاری تجمع کردند.

نمایند کارگران پیمانکاری نگهداری راه‌آهن زاهدان در این خصوص می گوید: “دوباره اول سال قرارداد سه ماهه با آنها منعقد کرده‌اند در حالیکه کار آنان دائمی و مستمر است؛ قرارداد جدید فقط تا آخر خرداد اعتبار دارد؛ در روزهای گذشته حقوق فروردین نیز به حساب‌شان واریز شد اما کامل نبود؛ تقریباً نصف حقوق معوق مانده است.” لازم به ذکر است که اعتراض اصلی این کارگران از قراردادهای شرکتی ا‌ست؛ آن‌ها طرف قرارداد شرکت تراورس هستند اما می خواهند با خود شرکت راه‌آهن قرارداد ببندند. آن‌ها می‌گویند: چون شرکتی هستند، اجازه نمی‌دهند از مزایا و امکانات برخودار شوند.