کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران نگهبان قطار شهری اهواز

اعتراض کارگران نگهبان قطار شهری اهواز1

شماری از کارگران بخش حراست و نگهبان قطار شهری اهواز، روز شنبه 26 آذر ماه در اعتراض به محقق نشدن وعده‌ های داده شده برای وصول مطالباتشان تجمع کردند.

به گفته آنها برخلاف وعده‌ ای که مدیران شرکت پیمانکاری کیسون به آنها داده بودند، هنوز ۱۴ماه معوقات مزدی به کارگران پرداخت نشده است. این کارگران همچنین می گویند “در آخرین پیگیری‌ های صنفی کارگران بخش حراست در هفته‌ های گذشته، مدیران و مسئولان قول دادند تا پنجم آبان ماه حداقل بخش کمی از مطالباتشان را پرداخت می‌کنند که هنوز عملی نشده است.” کارگران نگهبان قطار شهری اهواز تاکید کردند: “به بهانه کمبود منابع دستکم ۱۴ ماه از دستمزدهایشان به تاخیر افتاده است.”