کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران منطقه یک آبفای اهواز

تعدادی از کارگران فصلی منطقه یک آبفای اهواز روز یکشنبه 14 فروردین ماه برای پیگیری مطالبات و با خواست تبدیل وضعیت خود مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.

این کارگران می‌گویند: از سال ۹۵ تحت عنوان نیروی فصلی به‌صورت تمام وقت مشغول به کار هستند. آن‌ها  همچنین می‌افزایند: حقوق ماهیانه کارگران آبفا، حداقلی بوده و هیچ‌گونه مزایا شامل اضافه کاری، حق شیفت، تعطیل کاری و نظایر آن را ندارند. این کارگران اضافه می‌کنند: عیدی و سنوات سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پرداخت نشده و به‌جای آن تهدید به اخراج شده اند.

پست های مرتبط این دسته

شروع اعتصاب عمومی در شهر های مختلف ایران

-

اعتصاب کارگران پیمانی شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

-

ادامه اعتراض کارگران شرکتی ابنیه فنی

-

اعتراض کارگران بیکار شده‌ معدن کرومیت آسمینون

-

تجمع پرستاران در تهران و تبریز

-

گردهمایی کشاورزان اصفهانی

-