کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران معدن چادرملو

جمعی از کارگران واحد ترانسپورت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه، در اعتراض به نقض رای قطعی اداره کار در شعبه ۶۸ دیوان عدالت اداری و ارجاع آن به دادگاه تجدیدنظر دست به تجمع زدند.

به گفته یکی از کارگران معترض، بر اساس رای قطعی اداره کار که در هر دو مرجع تشخیص و حل اختلاف تایید شده است، کارفرمای چادرملو باید با ۴۵ کارگر ترانسپورت خود قرارداد مستقیم منعقد کند. ولی اکنون دیوان عدالت اداری این رای را نقض و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر فرستاده است. کارگران معتقدند این امر منجر به کاهش حقوق و مزایای آنها خواهد شد.