کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران معدن سونگون آذربایجان شرقی

کارگران معدن سونگون واقع در شهرستان ورزقان در آذربایجان شرقی، روز چهارشنبه 15 تیر ماه برای دومین روز مئوالی در اعتراض به تبعیض در حقوق و مزایای پرسنل این معدن، دست به اعتصاب زدند.

آخرین حرکت اعتراضی و اعتصاب کارگران معدن سونگون در ۳۰ خرداد و دو هفته قبل اتفاق افتاد. این کارگران در حرکت اعتراضی قبل خود نیز به میزان کمی حقوق و شرایط نامساعد کاری‌شان اعتراض کردند.به گفته معترضان،  طولانی بودن زمان کار و سختی کار بر کارگران استخدام رسمی و قراردادی یکی است. اما کارفرمایان تاکنون به این خواسته کارگران پاسخ نداده و سعی دارند به چنین شیوه بکارگیری کارگران پیمانی ادامه دهند