کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران معدن زغال سنگ گلندرود

کارگران معدن زغال سنگ گلندرود روز شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه در اعتراض به تبدیل وضعیت از دائمی به پیمانی و نبود امنیت شغلی دست به تجمع زدند.

کارفرما و پیمانکار بخش خصوصی معدن زغال سنگ گلندرود در یک اقدام یک‌جانبه ۳۰ نفر از کارگران این معدن را از وضعیت استخدام دائم به پیمانی تغییر دادند. کارگران می‌‌گویند این اقدام باعث نگرانی آنها شده است. آنها نسبت به این اقدام کارفرما و پیمانکار خصوصی این معدن و از بین رفتن امنیت شغلی خود اعتراض دارند.

پست های مرتبط این دسته

تجمع دانشجویان در شهر های مختلف

-

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-

تجمع  اعتراضی پرستاران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-

زخمی شدن 8کارگر در یزد

-

فراخوان برای پیوستن به اعتراض و اعتصاب روزهای آینده

-

درخواست لغو احکام انضباطی دانشجویان معترض دانشگاه گیلان

-