کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران معدن زغال سنگ گلندرود

کارگران معدن زغال سنگ گلندرود روز شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه در اعتراض به تبدیل وضعیت از دائمی به پیمانی و نبود امنیت شغلی دست به تجمع زدند.

کارفرما و پیمانکار بخش خصوصی معدن زغال سنگ گلندرود در یک اقدام یک‌جانبه ۳۰ نفر از کارگران این معدن را از وضعیت استخدام دائم به پیمانی تغییر دادند. کارگران می‌‌گویند این اقدام باعث نگرانی آنها شده است. آنها نسبت به این اقدام کارفرما و پیمانکار خصوصی این معدن و از بین رفتن امنیت شغلی خود اعتراض دارند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تجمع سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی

komalah

تجمع اعتراضی تراکتورداران دزفول

komalah

اعتراض کارکنان بیمارستان پاستور مشهد

komalah

هشدار فعالان مدنی درباره شیوع گسترده سل در زندان زنان قرچک

komalah

هک سامانه‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی رژیم

komalah

تجمع اعتراضی کارگران معدن کرومیت آسمینون

komalah