کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران معدن زغال سنگ البرز شرقی

روز دوشنبه 26 خردادماه،جمعی از کارگران در معدن زغال سنگ البرز شرقی در استان سمنان نسبت به طولانی شدن روند اداری بررسی سختی عناوین شغلی کارگران این واحد معدنی در اداره کار اعتراض کردند.

به گفته یکی ازکارگران معترض:درحال حاضر ۵تا ۶ماه است که پرونده شماری از کارگران مشمول بازنشستگی پیش از موعد تحت قانون مشاغل سخت و زیان‌آور برای بررسی و تایید سختی عنوان شغلی در اداره کار سمنان در دست بررسی است.وی در ادامه افزود،درخواست معترضین این است که بررسی پرونده کارگرانی که مشمول بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان‌آور هستند را سرعت ببخشند.