کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران معدن دره زار روچون

جمعی از کارگران معدن مس «دره زار روچون» در محدوده سیرجان، روز دوشنبه 1 آذرماه دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارگران معدن مذکور، “نابرابری ساعت کار و دستمزد، اجرایی نشدن طرح طبقه بندی مشاغل، پرداخت نشدن حقوق یکسان و مکفی بین کارگران و نیز نداشتن امنیت شغلی” را از دلایل برگزاری این تجمع عنوان کردند. آنها همچنین اعلام کرده اند اگر پیمانکار طی چند روز آینده کلیه معوقات مزدی آنها را پرداخت نکند دست به اعتصاب خواهند زد.