کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران مخابرات روستایی کشور

کارگزاران مخابرات روستایی کشور روز چهارشنبه 6 مهر ماه در اعتراض به ا تاخیر در پرداخت حقوقهای خود دست به تجمع زدند.

به گفته نماینده معترضان در تهران، رویه نادرست شرکت مخابرات ایران در خصوص عدم پرداخت به موقع حقوق کارگزاران‌ مخابرات روستایی همچنان ادامه دارد. وی همچنین افزودشرکت مخابرات ایران حقوق و مزایای کارکنان را نگاه می‌دارد بطوریکه تاکنون حقوق شهریور ماه را پرداخت نکرده است؛  این در حالیست که با توجه به بازگشایی مدارس و لزوم تهیه لوازم و وسایل مورد نیاز دانش‌آموزان، پرداخت به موقع حقوق از واجبات است.

پست های مرتبط این دسته

تجمع دانشجویان در شهر های مختلف

-

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-

تجمع  اعتراضی پرستاران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-

زخمی شدن 8کارگر در یزد

-

فراخوان برای پیوستن به اعتراض و اعتصاب روزهای آینده

-

درخواست لغو احکام انضباطی دانشجویان معترض دانشگاه گیلان

-