کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران مخابرات خوزستان

نیروهای مخابرات خوزستان روز یکشنبه 19 فروردین ماه، نسبت به تداوم بی‌توجهیِ مخابرات به حکم قانونیِ بازگشت به کار و تبدیلِ وضعیتِ این نیروها اعتراض کردند.

حدود ۷۰ نفر از نیروهای پیمانکاری مخابرات خوزستان، دو دوره بدون قرارداد برای شرکت پیمانکار مخابرات کار کردند که با استناد به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار برای تبدیل قرارداد خود از موقت به دائم، شکایت تنظیم کردند و به نفع خود رأی گرفتند. مطابق رأیی که توسط هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف و دیوان صادر شده است؛ این کارگران نیروهای دائم مخابرات به حساب می‌آیند و باید به کار خود برگردند اما مخابرات بعد از سال‌ها هنوز زیر بارِ اجرای حکم نرفته است. به گفته کارگران: مخابرات اجازه‌ی بستنِ قرارداد با آنها که حدودا ۷۰ نفر هستند را نمی‌دهد.