کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران  مجتمع پتروشیمی اروند

روز سه شنبه 8 مهر، کارگران  مجتمع پتروشیمی اروند واقع در سايت 3 منطقه ويژه اقتصادی بندر خمینی، نسبت به انتصاب دو نفر از سرپرستان از طرف مدیر عامل شرکت بعنوان نمایندگان کارگری،اعتراض کردند.

بنابه گفته کارگران معترض، مدیر عامل شرکت پتروشیمی اروند ضمن عدم تائید صلاحیت نمایندگان کارگران این شرکت، با برگزاری انتخاباتی فرمایشی،دو نفر از سرپرستان این شرکت را به‌عنوان نماینده کارگران معرفی نموده است که این اقدام مورد اعتراض فعالان و کارگران این مجتمع قرار گرفته است.