کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران مترو تهران

کارگران مترو تهران روز شنبه 23 بهمن ماه در اعتراض به عدم تحقق مطالبات و تحویل ندادن به موقع لباس کار ، کمپین پوشیدن لباس شخصی در محل کار خود راه انداختند.

بنابر گزارش‌های منتشر شده، کارگران مترو تهران و حومه در اعتراض به عدم توجه و تحقق مطالبات و همچنین عدم تحویل به موقع دو دست لباس فرم طبق قانون کار، از روز ۱۶ بهمن کمپین استفاده از لباس شخصی در محل کار راه انداخته‌اند. راهبران مترو تهران و حومه در طول سه سال اخیر از طرف شرکت بهره‌برداری مترو هیچ لباس کاری تحویل نگرفته‌اند. این کمپین قرار است تا اطلاع ثانوی ادامه پیدا کند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارگران آبفای آهواز

komalah

نارضایتی پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

komalah

تجمع  اعتراضی اهالی بخش صیدون

komalah

تیراندازی ماموران رژیم به سوی سوختبران

komalah

 افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل

komalah

ادامه وخامت وضعیت کرونایی در ایران

komalah