کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران متروی تهران

روز یکشنبه اول اسفند حدود ۷۰ نفر از کارگران خدماتی خط چهار متروی تهران در اعتراض به عدم پرداخت بیش از دو ماه از حقوقهایشان مقابل ساختمان شرکت متروی تهران دست به تجمع زدند.

این کارگران علاوه بر پرداخت دستمزدها خواستار تحویل به موقع لباس فرم طبق قانون کار، می باشند. لازم به یادآوری است که این کارگران از روز ۱۶ بهمن کمپین استفاده از لباس شخصی در محل کار راه انداخته‌اند. آنها در طول سه سال اخیر از طرف شرکت بهره‌برداری مترو هیچ لباس کاری تحویل نگرفته‌اند.