کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران متروی اهواز

به دنبال عدم تحقق وعده پرداخت بخشی از مطالبات ۱۸ ماهه کارگران متروی اهواز، شماری از آنان در روز دوشنبه 5 دیماه اقدام به برگزاری تجمع کردند.

به گفته نماینده کارگران معترض، در حالی که قرار بود بخشی از مطالبات ۱۸ ماهه مزدی کارگران متروی اهواز طی یک ماه گذشته پرداخت شود، به‌رغم وعده‌های مسئولان، این پرداخت انجام نشد. این کارگران نگهبان که تعداد آن‌ها حدود ۱۱۳ نفر است و تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری «کیسون» مشغول کار هستند، می گویند، مهمترین موضوع در پروژه متروی اهواز که باعث تاخیر در پرداخت ۱۸ ماهه حقوق کارگران نگهبان شده است، مربوط به کمبود منابع مالی می‌شود که باعث شده پروژه متوقف و همه کارگران آن به جز ۱۱۳ نگهبان بیکار شوند.