کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران قطار شهری اهواز

کارگران پروژه قطار شهری اهواز روز سه شنبه 21 دی ماه، نسبت به معوقات مزدی و عدم رسیدگی به مطالباتشان اقدام به تجمع اعتراضی کردند.

این کارگران می گویند، 15 ماه نه حقوق گرفته‌اند و نه بیمه برایشان رد شده است. کارگران بارها برای رسیدن به حقوق خود اعتراض کرده‌اند ولی مسئولین هیچ پاسخی به خواسته هایشان نداده اند. گفتنی است حدود ۱۱۳ کارگر هستند که در این اوضاع نابسامان اقتصادی بیش از یک سال است که بدون حقوق کار می‌کنند و در بدترین وضعیتِ ممکن هستند.

پست های مرتبط این دسته

سومین روز از اعتصاب سراسری شهرهای مختلف

-

تداوم اعتراضات و تشدید سرکوب معترضان

-

برگزاری مراسم هفتم و چهلم جانباختگان اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف

-

تداوم  اعتصاب ها و اعتراضات دانشجویی

-

تجمع کارگران پیمانکاری پالایشگاه آبادان

-

ادامه اعتراض کارگران پتروشیمی چوار

-