کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران فولاد قزوین به کیفیت وعده‌های غذایی

اعتراض کارگران فولاد قزوین به کیفیت وعده‌های غذایی

شماری از کارگران شیفت صبح شاغل در کارخانه فولاد قزوین روز سه شنبه 1 اسفندماه نسبت به کیفیت وعده‌ی غذایی در این کارخانه اعتراض کردند.

یکی از این کارگران با بیان اینکه روز دوشنبه در وعده غذایی نهار،برخی کارگران دچار عوارض شدند،افزود:آنها از خوردن غذا خودداری کردند.کارگران در نتیجه گوشت فاسد استفاده شده در غذا دچار دل درد و تهوع شدند و کارفرما بعد از اعتراض کارگران و امتناع آن‌ها از خوردن وعده غذایی نهار،اقدام به تهدید به اخراج کارگران کرده است.این کارگران با بیان اینکه کارفرما توجهی به خواسته‌ی کارگران برای بهبود کیفی غذا ندارد،میگویند:مسئولان هیچ نظارتی بر عملکرد کارفرمایان ندارند.این درحالی است که کارگران بارها به وضعیت بد غذایی کارخانه اعتراض کرده و آن را به مسئولان نیز اطلاع‌رسانی کرده‌اند اما پاسخی دریافت نکرده‌اند.کارگران کارخانه فولاد قزوین همچنین نسبت به عدم پرداخت معوقات مزدی چند ساله خود معترض هستند.