کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران فضای سبز عسلویه

شماری از کارگران پیمانکاری  فضای سبز عسلویه روز سه شنبه 15 مهر ماه در اعتراض به نداشتن بیمه و پایین بودن سطح دستمزد خود اعتراض کردند.

کارگران پیمانکاری فضای سبز عسلویه نیز مانند بسیاری از کارگران پیمانکاری، از شرایط شغلی خود ناراضی و نسبت به نداشتن بیمه، پایین بودن سطح دستمزدها و عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اعتراض دارند. بنا به گفته این کارگران معترض، حقوق‌ها با تاخیر پرداخت می‌شود و سطح آن نیز بسیار پایین است، در حالی که طبق روال معمول، دستمزد کارگران قبل از پنجم هر ماه بایستی پرداخت شود، ولی با تاخیر بسیار دستمزد می‌گیرند.