کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران فضای سبز شهرداری زنجان

جمعی از کارگران فضای سبز شهرداری زنجان روز یکشنبه 9 آذرماه در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت خود، مقابل ساختمان شهرداری این شهر اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این کارگران که پیگیر تبدیل وضعیت شغلی خود هستند، می گویند: تبدیل وضعیت استخدامی مطالبه‌ای است که کارگران فضای سبز شهرداری زنجان سال‌هاست آن را پیگیری و بیان می‌کنند، اما گوش شنوایی در استان برای آن نمی‌یابند. کارگران در توضیح مطالبه خود می گویند: شمار زیادی از کارگران شاغل در واحد فضای سبز شهرداری زنجان هستند که علیرغم دائمی بودن کارشان حدود ده سال است شهرداری با آنها قرارداد فصلی منعقد می‌کند.