کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران فضای سبزِ نفت و گاز آغاجاری

کارگران حجمی فضای سبز نفت آغاجاری روز شنبه 24 دیماه در اعتراض به بیکار شدن تعدادی از همکاران خود دست به تجمع زدند.

از قرار معلوم، تعدادی از این کارگران که قرارداد آن‌ها، حجمی بوده، در ماه‌های اخیر از کار بیکار شده‌اند؛ این کارگران می‌گویند: با این بیکاری همه مناسبات زندگی آنها به هم ریخته است. کارگران حجمی نفت و گاز آغاجاری  با اشاره به وعده‌ها و قول‌های دولت می‌گویند: قرار نبود هیچ کارگری بیکار شود؛  چارت خالی در شرکت وجود دارد اما کارگران حجمی که مدتها برای این شرکت کار کرده‌اند، نمی‌توانند به سر کار بازگردند.