کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران فصلی معدن تراورتن آق دره

جمعی از کارگران معدن سنگ تراورتِن آق‌دره روز سه شنبه 4 بهمن ماه در اعتراض به بیکاری خود در محدوده این واحد معدنی دست به تجمع زدند.

برپایه اظهارات برخی از کارگران، از بدو فعالیت این معدن قرار بود کارگران به صورت مداوم مشغول کار باشند اما قرارداد شماری از کارگران فصلی شاغل در این واحد معدنی با شروع فصل زمستان تمدید نشد و این کارگران بیکار شدند. به نقل از این کارگران گفته می‌شود کارفرما با این بهانه که سرمای فصل زمستان مانع از فعالیت کارگران فصلی می‌شود به قرارداد کاری تعدادی از آن‌ها خاتمه داده است.