کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران فصلی مجتمع هفت تپه برای بازگشت به‌کار

گروهی از کارگران بیکار شده فصلی کشت و صنعت هفت تپه، روز سه شنبه 2 آذر ماه، در آستانه فصل بهره‌برداری نیشکر، با برپایی تجمع، خواستار بازگشت به کار شدند.

بنا بر گزارشها، طی روز‌های گذشته شماری از جمعیت ۲ هزار و ۵۰۰ نفری کارگران نی‌بر، لیلیکو و دفع آفات مجتمع نیشکر هفت تپه، که به صورت فصلی در مزارع نیشکر مشغول کارند، با تجمع مقابل مجتمع و همزمان دفتر نماینده مردم شهرستان شوش، خواستار پیگیری وضعیت شغلی خود با کارفرما شدند. کارگران معترض همچنین خواهان تبدیل وضعیت استخدامی خود از فصلی به قراردادی هستند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش سراسری در ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کسری پلیمر

komalah

تداوم اعتراضات و افزایش جو امنیتی در شهرهای مختلف

komalah

حضور گسترده دانشجویان در هجدهمین روز از اعتراضات

komalah

تجمع کارگران قدیمی کارخانه قند یاسوج

komalah

افزایش شمار اعدام شدگان زندان وکیل آباد مشهد

komalah