کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران فصلی مجتمع هفت تپه برای بازگشت به‌کار

گروهی از کارگران بیکار شده فصلی کشت و صنعت هفت تپه، روز سه شنبه 2 آذر ماه، در آستانه فصل بهره‌برداری نیشکر، با برپایی تجمع، خواستار بازگشت به کار شدند.

بنا بر گزارشها، طی روز‌های گذشته شماری از جمعیت ۲ هزار و ۵۰۰ نفری کارگران نی‌بر، لیلیکو و دفع آفات مجتمع نیشکر هفت تپه، که به صورت فصلی در مزارع نیشکر مشغول کارند، با تجمع مقابل مجتمع و همزمان دفتر نماینده مردم شهرستان شوش، خواستار پیگیری وضعیت شغلی خود با کارفرما شدند. کارگران معترض همچنین خواهان تبدیل وضعیت استخدامی خود از فصلی به قراردادی هستند.