کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران فازهای ۲۰ و ۲۱ عسلویه

کارگران پیمانکاری فازهای 20 و 21 پارس جنوبی در عسلویه نسبت به تاخیر در پرداخت دستمزدها و معوقات مزدی خود اعتراض کردند.

این کارگران که طرف قرارداد شرکت‌های پیمانکاری مختلف هستند، می گویند، گاهی تا دو ماه دستمزد معوق دارند و بیش از دو ماه است که دفترچه‌های بیمه آنها تمدید نشده است. کارگران معترض همچنین افزودند: در روزهای گذشته بارها به نهادهای مختلف دولتی مراجعه کرده و خواستار پرداخت مطالبات مزدی خود شده‌اند اما تاکنون هیچ جوابی روشنی دریافت نکرده اند. آنها که خواستار نظارت بیشتر بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری هستن،  معتقدند کارفرمایان باید مراقب عملکرد پیمانکاران در قبال کارگران باشند؛ در شرایطی که دستمزد کارگران پیمانکاری‌کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، تاخیرهای مکرر، مشکلات معیشتی زیادی برای آنها به وجود آورده است.