کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران طرحی آب و فاضلاب اهواز

اعتراض کارگران طرحی آب و فاضلاب اهواز1

کارگران طرحی آب و فاضلاب اهواز روز سه شنبه 5 تیر ماه با برپایی تجمعی خواستار تصویب طرح تبدیل وضعیت شغلی خود شدند.

بنابه گفته نماینده کارگران معترض،: کارگرانی‌که در شبکه آبرسانی و انشعابات آب و فاضلاب اهواز به صورت طرحی با حداقل مدرک کارشناسی مشغول کارند، همچنان به دنبال تبدیل وضعیت شغلی خود هستند. وی همچنین می افزاید چند سال است موضوع طرح تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی، شرکتی و حجمی در مجلس در حال بررسی است اما هنوز به سر انجام نرسیده است؛ به همین دلیل کارگران طرحی آب و فاضلاب با برپایی تجمعاتی از مسئولین می خواهند هرچه سریعتر با تصویب این طرح، امنیت شغلی را به همه کارکنان و کارگران قراردادی و شرکتی بازگردانند.