کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران صنایع نفت و گاز ماهشهر

روز شنبه 15 آبان ماه، شماری از کارگران صنایع نفت و گاز بندر ماهشهر، واقع در استان خوزستان، نسبت به شرایط شغلی خود و تبعیض در دستمزد و نحوه قراردادهایشان، دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارگران معترض خواهان تغییر شرایط شغلی و معیشتی خود و افزایش دستمزد و همچنین رسیدگی به مطالبات بر حق خود از سوی کارفرما شدند.

پست های مرتبط این دسته

تداوم اعتراضات و حمله ماموران امنیتی به دانشگاه شریف

komalah

تجمع کارگران پروژه سد شهر بیجار

komalah

اعتراض دوباره کارگران کارخانه آجر جیل

komalah

بازداشت فعال کارگری ندا ناجی

komalah

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی گلرخ ایرایی

komalah

گسترش تظاهرات اعتراضی مردم ایران

komalah