کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران صنایع بسته‌بندی داروگر رشت

شماری از کارگران صنایع بسته‌بندی داروگر رشت روز یکشنبه 4 دیماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود در محوطه کارخانه دست به تجمع زدند.

به نقل از این کارگران که اغلب دارای سوابق ۱۰ تا ۱۵ساله هستند، گفته می‌شود که هر ماه این کارگران حقوق می‌گیرند اما آنچه دریافت می‌کنند مربوط به معوقات مزدی پنج ماه گذشته است. به عنوان مثال آخرین حقوقی که کارگران داروگر رشت دریافت کرده‌اند حقوق خردادماه بوده که در آذرماه پرداخت شد. این کارگران با بیان اینکه معوقات پنج ماهه آن‌ها به ماه‌های تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان و آذر ماه مربوط است، افزودند: نگرانی آنها از این است که با استمرار وضعیت فعلی کارخانه، معوقات مزدی در ماه‌های آینده افزایش پیدا کند.