کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شهردای منطقه ۳ خرم آباد

کارگران شهردای منطقه ۳ خرم آباد روز دوشنبه ۲ اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این کارگران شش ماه حقوق، مزایا و حق بیمه پرداخت نشده دارند. به گفته کارگران، شهرداری به بهانه نداشتن درآمد از زیر بار پرداخت حقوق کارگران شانه خالی می‌کند. آنه اعلام کرده اند در صورت عدم پرداخت مطالباتشان تا قبل از سال نو، دست به اعتصاب خواهند زد.

پست های مرتبط این دسته

شروع اعتصاب عمومی در شهر های مختلف ایران

-

اعتصاب کارگران پیمانی شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

-

ادامه اعتراض کارگران شرکتی ابنیه فنی

-

اعتراض کارگران بیکار شده‌ معدن کرومیت آسمینون

-

تجمع پرستاران در تهران و تبریز

-

گردهمایی کشاورزان اصفهانی

-