کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شهرداری یاسوج

شماری از کارگران شهرداری یاسوج روز چهارشنبه ۴ اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

یکی از کارگران با بیان اینکه در حال حاضر جدا از معوقات مزدی، شهرداری هنوز عیدی سنوات سال گذشته را به کارگران پرداخت نکرده  است، افزود: در این خصوص به اداره کار شکایت کرده‌اند و شهرداری موظف به پرداخت مبلغ ۱۵ میلیون تومان به هر کارگر شده است. ولی شهرداری از پرداخت این مبلغ خودداری می ورزد.

پست های مرتبط این دسته

گسترش تظاهرات اعتراضی مردم ایران

komalah

افشای هویت ماموران بازداشت کننده مهسا امینی

komalah

حمایت جهانی از اعتراضات مردم ایران

komalah

آغاز اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه های مختلف

komalah

پیوستن کارگران “لوله سازی اهواز” به اعتراضات سراسری

komalah

پیوستن کارگران هفت تپه به اعتصابات و تجمعات مردمی

komalah