کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شهرداری یاسوج

کارگران پیمانی شهرداری یاسوج روز یکشنبه 2 بهمن ماه در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه مطالبات مزدی خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

به گفته یکی از کارگران حاضر در تجمع: این کارگران علیرغم اینکه هرکدام دارای ۱۷ تا ۱۸ سال سابقه کاری می باشند اما بین ۴ تا ۵ ماه از مطالبات خود را از کارفرما دریافت نکرده‌اند. وی همچنین می افزاید، با وجود پیگیری مداوم برای دریافت مطالبات خود، هنوز هیچ مسئولی پاسخگوی  آنها در شهرستان نبوده است.