کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شهرداری کوت عبدالله

بدلیل پرداخت نشدن حق بیمه کامل کارگران شهرداری کوت عبدالله توسط کارفرما و تاخیر در زمان بازنشستگی آنها، شماری از کارگران روز چهارشنبه 7 اردیبهشت ماه در مقابل ساختمان شهرداری اقدام به برگزاری تجمع کردند.

کارگران شهرداری کوت عبدالله نسبت به مشخص نشدن وضعیت بازنشستگی و مطالبات معوقه خود اعتراض دارند. در چند سال گذشته به طور مستمر حق بیمه از دستمزد این کارگران کم شده است. اما حالا مشخص شده که بیمه آنها توسط کارفرما بدرستی پرداخت نشده است. این موضوع بر روی زمان بازنشستگی آنها تاثیر منفی دارد. کارگران شهرداری کوت عبدالله برای پیگیری حقوق خود خواهان ملاقات با شهرداری و فرمانداری شده‌اند؛ اما به آنها پاسخ مشخصی داده نشده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش های انقلابی مردم  در برخی از شهر های ایران

-

انتشار بیانیه بیش از 60 شاعر و نویسنده 

-

انتشار بیانیه بیش از 200 سینماگر

-

مسمومیت دسته‌جمعی دانشجویان

-

تجمع دانشجویان در شهر های مختلف

-

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-