کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شهرداری نیشابور

کارگران شهرداری نیشابور که مشمول مقررات مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شوند روز شنبه 11 فروردین ماه، به دلیل پرداخت نشدن ۴ درصد هزینه سختی کارشان از سوی کارفرما دست به اعتراض زدند.

به گفته کارگران، آنها در زمان بازنشستگی دچار مشکل شده و نمی‌توانند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند. یکی از این کارگران با بیان اینکه حقوق دریافتی مخارج زندگی شان راتامین نمی‌کند، افزود: از ابتدای سال جاری و با ورود پیمانکار جدید، بعد از اخراج حدود ۴۲ کارگر خدماتی به عنوان نیروی مازاد، سقف اضافه کاری کارگران به ۱۰۰ تا ۱۲۰ ساعت تقلیل یافته است.